הורוויץ GROUP

בנייה והפקת  סרט תדמית עבור קבוצת הורוויץ - מתמחה בייזום, תכנון, פיתוח והקמה של פרויקטים למגורים ולהשקעה, במיקומים המבוקשים ביותר.

העבודה כללה  מחקר, תסריט, הסרטה, קריינות, עריכה והפקה ברמה הגבוהה ביותר והופיע בכנס נדל"ן בנוי יורק.

 

 © אורדר ארט 2017